Transfiguració de Jesús

Abans d'emprendre el camí cap a Jerusalem, on l'espera la mort, Jesús ens deixa fer una ullada a la seva glòria. El seu rostre transparenta la glòria de Déu. Es mostra tal com serà després de la resurrecció i tal com és ara.

Se sentí la veu de Déu que deia: “Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo”. Tant de bo que aquestes pregàries ens ajudin a sentir la seva veu i que els altres puguin veure reflectida en el nostre rostre la glòria del Senyor.

 1. Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar.
  Lluc 9,28
  Què va fer Jesús abans de transfigurar-se?
 2. Es transfigurà davant d'ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum.
  Mateu 17,2
  Amb quin dels Jo sóc de Jesús et fa pensar aquest moment?
  (Pots mirar les pregàries de la sèrie: “Els 7 'Jo sóc' de Jesús a l'Evangeli de Joan”)
 3. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven de la partença de Jesús, que s'havia d'acomplir a Jerusalem.
  Lluc 9,30-31
  En el moment en què Jesús transparentava la glòria de Déu, de què va parlar amb Moisès i Elies?
 4. Quan aquests ja se separaven de Jesús, Pere li digué:
  –Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
  No sabia què deia.
  Lluc 9,33
  Què hauria passat si Jesús s'hagués quedat dalt de la muntanya?
 5. Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol:
  –Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo.
  Mateu 17,5
  Què hem de fer nosaltres per escoltar Jesús?
 6. Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front fins a terra, plens de gran temor. Jesús s'acostà, els tocà i els digué:
  –Aixequeu-vos, no tingueu por.
  Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol.
  Mateu 17,6-8
  Qui ens ajuda a aixecar-nos quan tenim por?
 7. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre:
  –No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el Fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts.
  Mateu 17,9
  Per què no volia Jesús que Pere, Joan i Jaume expliquessin el que havien vist fins que hagués ressuscitat?