Resurrecció de Jesús

El Senyor ha ressuscitat! En aquestes pregàries veureu com les persones que estimaven Jesús es van transformar amb la seva resurrecció: la seva tristesa es va convertir en joia i la seva desesperació en pau. I d'aquella pau i joia i de l'Esperit Sant en van treure la força per anunciar la resurrecció del Senyor a tot el món. Un anunci que ha arribat fins a nosaltres. Que el Senyor ens acompanyi en el camí de la vida i ens obri els ulls a la seva presència, com va fer una dia amb els deixebles d'Emmaús. Que Jesucrist ens doni la seva pau, una pau que supera totes les pors i els neguits, que ens comforta i ens omple de joia.

 1. Se'ls van presentar dos homes amb vestits resplendents. Esglaiades, van abaixar el rostre, i ells els digueren:
  –Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí: ha ressuscitat.
  Lluc 24,4-6
  Sents la presència viva de Jesús?
 2. Elles, amb por, però amb una gran alegria, se n'anaren del sepulcre i van córrer a anunciar-ho als deixebles. Però tot d'una Jesús els va sortir al pas i les va saludar. Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i el van adorar.
  Mateu 28,8-9
  Reconeixes tu a Jesús quan et surt al pas?
 3. Jesús diu a Maria Magdalena: “Dona, per què plores? Qui busques?” Ella, pensant-se que era l'hortolà, li respon: “Si te l'has emportat tu, digues-me on l'has posat, i jo mateixa me l'enduré.” Li diu Jesús: “Maria!”
  Joan 20,15-16
  Has sentit la seva veu que et crida pel teu nom?
 4. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué del seu davant.
  Lluc 24,30-31
  Se t'han obert els ulls per reconèixer el Senyor en el camí de la vida?
 5. Jesús es presentà enmig d'ells i els va dir:
  –Pau a vosaltres.
  Lluc 24,36
  En els moments difícils, et comforta la pau que Jesús ens va donar?
 6. Jesús els digué: ”Veniu a menjar.”
  Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix.
  Joan 21,12-13
  Deixes que el Senyor t'alimenti cada dia amb la seva paraula?
 7. Jesús els digué:
  –Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la humanitat.
  Marc 16,15
  Anuncia la teva vida la bona nova de l'Evangeli?