Els 7 senyals de Jesús a l'evangeli de Joan

Joan, el deixeble que Jesús estimava, va escriure el seu evangeli quan era molt gran, després de tota una vida de relació amb el Senyor. Potser per això el va organitzar d'una manera diferent dels evangelis de Mateu, Marc i Lluc. Enlloc de seguir l'ordre de la vida de Jesús, va organitzar el seu evangeli al voltant de 7 miracles.

Joan va anomenar aquests miracles amb la paraula “senyals” perquè el seu significat va més enllà dels miracles mateixos. I en va triar 7 perquè aquest número té un significat especial a la Bíblia: vol dir que una cosa és completa i perfecta. Amb això ens diu que els 7 senyals han de ser entesos com un tot.

Recordareu que vam pregar amb una sèrie que es deia: “Els 7 «Jo sóc» de Jesús a l'Evangeli de Joan”. Ja veieu que a Joan li agradava explicar les coses més importants de Jesús agrupant-les de 7 en 7, amb això ens deia que quedaven explicades de forma completa i perfecta.

Els 7 senyals d'aquesta sèrie són tan profunds en el seu significat, que ni dedicant una sèrie a cadascun d’ells no en tindríem prou per entendre'ls del tot. Déu vulgui que al llarg de la vida poguem apropar-nos més i més al seu misteri.

L'evangelista Joan va voler ajudar-nos a entendre plenament qui era Jesús: “Senyor nostre i Déu nostre”. Que l'Esperit Sant il·lumini les nostres pregàries i ens ajudi a aconseguir-ho.

 1. Els diu Jesús: “Ompliu d'aigua aquestes piques.” Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: “Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.” Ells li'n portaren. El cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi.
  Joan 2,7-9
  Jesús, que és Senyor de la Natura, com fa canviar la Natura Humana de les persones?
 2. El funcionari li digué: “Senyor, baixa abans no es mori el meu fill!” Jesús li digué: “Vés, que el teu fill viu.” Aquell home va creure en la paraula que Jesús li havia dit i es posà en camí.
  Joan 4,49-50
  Jesús, Senyor de la Vida, què ens demana per donar-nos la Vida?
 3. Jesús li diu: “Vols curar-te?” El malalt li respongué: “Senyor, no tinc ningú que em tiri a la piscina en el moment que es remou l'aigua.” Jesús li diu: “Aixeca't i camina.” A l'instant, aquell home va quedar curat i caminava.
  Joan 5, 6-9
  De quina paràlisi t'allibera Jesús per poder-te aixecar?
  Cap a on vol Jesús que tu caminis?
 4. Un dels deixebles li diu: “Aquí hi ha un noiet que té cinc pans d'ordi i dos peixos; però què és això per a tanta gent?” Llavors Jesús prengué els pans, digué l'acció de gràcies i els repartí a la gent asseguda, tants com en volgueren.
  Joan 6,8-11
  En quin dels 7 “Jo sóc” et fa pensar aquest miracle? Consulta la sèrie dels 7 “Jo sóc”.
  I en quina petició del Parenostre?
 5. Quan havien remat unes dues o tres milles, van veure que Jesús s'acostava a la barca caminant sobre l'aigua, i es van esglaiar. Ell els diu: “Sóc jo, no tingueu por.”
  Joan 6,19-20
  Qui ajuda i guia els cristians en les dificultats de cada dia?
 6. Dit això, escopí a terra, va fer fang amb la saliva, el va estendre sobre els ulls del cec i li digué: “Vés a rentar-te a la piscina de Siloè” —que vol dir «enviat». Ell hi va anar, s'hi rentà i tornà veient-hi.
  Joan 9,6-7
  En quin dels 7 “Jo sóc” et fa pensar?
  Quina va ser l'actitud del cec amb Jesús abans de ser guarit?
 7. Havent dit això, cridà amb tota la força: “Llàtzer, surt a fora!” I el mort sortí, lligat de peus i mans amb benes d'amortallar, i la cara lligada amb un mocador.
  Joan 11,43-44
  En quin dels 7 “Jo sóc” et fa pensar?
  Què vol dir que Llàtzer, tot i que era mort, va sentir la veu de Jesús?
 8. Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies i, creient, tingueu vida en el seu nom.
  Joan 20,30-31
  Amb quines paraules va respondre Tomàs als 7 senyals de Jesús quan el va veure ressuscitat?