Santifica el teu nom

El verset “Santifica el teu nom” ens pot semblar una continuació del verset “Pare nostre del cel”, però, en realitat, és la primera de les set peticions del Parenostre. Recordeu què significava a la Bíblia el número set?

Així, el primer que Jesús vol que demanem en la pregària és que sapiguem tractar el nom de Déu amb reverència perquè és sagrat. Reconèixer el nom de Déu com a sant ens ajuda a començar a pregar adequadament.

Quan fem servir el nom de Déu com a mitjà per a aconseguir allò que volem, estem embrutant el seu nom. Per això en el Parenostre preguem a Déu que santifiqui el seu nom, perquè la seva llum no s'apagui mai en el món.

En les pregàries d'aquesta sèrie trobareu una petita història de com Déu va fer conèixer el seu nom als homes. El nom definitiu de Déu ens el va revelar Jesús i ens el va donar en el Parenostre.

Depèn de la nostra vida i de la nostra pregària que el nom de Déu sigui santificat arreu del món.

 1. Jacob li demanà:
  –Digues-me, si et plau, el teu nom.
  Però ell va respondre:
  –Per què em preguntes el meu nom?
  Gènesi 32,30
  Per què necessitem saber el nom de Déu?
 2. Llavors Déu digué a Moisès:
  –Jo sóc el qui sóc.
  I afegí:
  –Digues als israelites: ”Jo sóc” m'envia a vosaltres.
  Èxode 3,14
  Podia ser el nom de Déu un nom com els altres noms?
 3. Déu va ordenar a Moisès: «Digues als israelites: “El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob, m'envia a vosaltres.” Aquest és el meu nom per sempre més; amb aquest nom m'invocaran totes les generacions.»
  Èxode 3,15
  Amb quin nom l'invoques tu?
 4. No prenguis el nom de Déu en va.
  Èxode 20,7
  Què vol dir avui prendre el nom de Déu en va?
 5. El seu nom és sant i venerable.
  Venerar el Senyor és
  primícia de saviesa,
  són molt prudents els qui el veneren.
  La lloança del Senyor dura per sempre.
  Salm 111,9-10
  Com podem nosaltres venerar el Senyor?
 6. El Senyor mateix us donarà un senyal: la noia que ha d'infantar tindrà un fill, i li posarà el nom d'Emmanuel (que vol dir: ”Déu amb nosaltres”).
  Isaïes 7,14
  Què ens ensenya Déu amb el nom que ens va donar quan es va fer home?
 7. Maria tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
  Mateu 1,21
  Què ens ensenya Déu amb el significat del nom de Jesús?
 8. El seu nom és sant,
  i l'amor que té
  als qui creuen en ell
  s'estén de generació en generació.
  Lluc 1,49-50
  Amb què associa Maria la santedat del nom de Déu?
 9. He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m'has donat; eren teus i tu me'ls has donat, i ells han guardat la teva paraula.
  Joan 17,6
  Quin va ser el nom definitiu per adreçar-nos a Déu que Jesús ens va donar?
 10. Pare sant, guarda'ls en el teu nom, el nom que m'has donat, perquè siguin u com ho som nosaltres.
  Joan 17,11
  Què volia dir Jesús quan va pregar a Déu Pare que ens guardés en el seu nom?