Els 7 “Jo sóc” de Jesús a l'evangeli de Joan

Aquesta sèrie recull les 7 maneres com Jesús es va descriure en l'Evangeli de Joan. Desitjo que us ajudin a conèixe'l i a estimar-lo encara més. Però no hi ha 7 pregàries sinó 8, la darrera és sorpresa!

 1. –Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set.
  Joan 6,35
  En quin miracle de Jesús et fa pensar aquest text?
 2. –Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida.
  Joan 8,12
  Recordes quina llum va anunciar el naixement de Jesús?
 3. –Jo sóc la porta de les ovelles: els qui entrin per mi se salvaran, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges.
  Joan 10,9
  On ens porta la porta de Jesús?
 4. –Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida per les seves ovelles.
  Joan 10,11
  Va donar Jesús la vida per tu?
 5. –Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà.
  Joan 11,25
  Amb quin miracle va confirmar Jesús que ell és la resurreció i la vida?
 6. –Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi.
  Joan 14,6
  Quins tres personatges de la Bíblia es van posar en camí per trobar la veritat i la vida?
 7. –Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater.
  Joan 15,1
  Si Jesús és el cep i Déu Pare el vinyater, tu què ets?
 8. –Us ho ben asseguro: des d'abans que Abraham nasqués, jo sóc.
  Joan 8,58
  Com podia ser Jesús abans que Abraham?