El Regne, el Poder i la Glòria

“Perquè són vostres per sempre el Regne, el Poder i la Glòria.”

Jesús fa servir aquestes paraules per centrar en Déu la nostra atenció al final de la pregària. I amb aquestes paraules cloem les sèries dedicades al Parenostre.

Hem demanat a Déu que el seu Nom sigui santificat i ara el lloem i li donem gràcies perquè el seu Nom és glorificat per sempre.

Hem demanat a Déu que es faci la seva Voluntat i ara el lloem i li donem gràcies perquè ens envia el seu Esperit Sant per conèixer la seva Voluntat i acomplir-la.

Hem demanat a Déu que vingui el seu Regne i ara el lloem i li donem gràcies perquè Ell és el Rei de l'Univers i la seva sobirania dura per sempre.

I, des de la lloança i l'acció de gràcies, acabem dient: “Amén”, que així sigui, vostre és el Regne, el Poder i la Glòria per sempre, Senyor!

 1. Ets digne, Senyor Déu nostre,
  de rebre la glòria, l'honor i el poder,
  perquè has creat tot l'univers.
  Apocalipsi 4,11
  Cada matí, contemplar el que Déu ha creat, no et porta, a flor dels llavis, la seva lloança?
 2. David digué: “Sigues beneït, Senyor, des de sempre i per sempre. Són teus, Senyor, la grandesa i el poder, la glòria, l'esplendor i la majestat, perquè també és teu tot el que hi ha al cel i a la terra.”
  1 Cròniques 29,10-11
  En quin temps i en quin espai situava el Rei David el poder i la glòria de Déu?
 3. David digué: “És teva, Senyor, la reialesa. Està a les teves mans de donar força i valentia, fer créixer tota cosa i refermar-la. Per això, Déu nostre, t'enaltim i lloem el teu nom gloriós.”
  1 Cròniques 29,11-13
  En què consistia per al rei David la reialesa de Déu?
 4. El dia que Crist vindrà destituirà tota mena de potència, d'autoritat i de poder i posarà el Regne en mans de Déu, el Pare.
  1 Corintis 15,24
  Quan regnarà el Senyor per sempre i el seu regnat no tindrà fi?
 5. Vaig sentir totes les criatures que proclamaven: “Al qui seu al tron i a l'Anyell siguin donats la lloança, l'honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.”
  Els quatre vivents responien: “Amén.”
  Apocalipsi 5,13-14
  Respons tu també “Amén” al Regne, el Poder i la Glòria ara i per sempre?