Jesús va dir no!

Hi ha moltes persones que pensen que Jesús no va dir mai “No”, però, com veureu en aquesta sèrie, Jesús ho va fer moltes vegades.

De fet, si rellegiu la sèrie “Les temptacions de Jesús”, veureu com el Senyor va dir “No” al diable tres vegades. I no només va dir “No” al diable, sinó també als seus amics, com podeu llegir a la sèrie “Els amics de Jesús: Joan i Jaume”.

Jesús va dir “No” sempre que dir “Sí” al que el món li demanava l'hauria allunyat de fer la voluntat de Déu Pare. La seva missió era predicar el Regne de Déu i la salvació de tots els homes. Sovint la gent el seguia només pels miracles que feia. Amb els seus “No”, Jesús ens va ensenyar que, encara que les seves curacions miraculoses eren una cosa bona, la curació de les ànimes era una cosa millor.

També nosaltres podem pensar que per a ser bons cristians hem de respondre sempre “Sí” a tot allò que ens demanen. Aquestes pregàries us ajudaran a entendre que per poder dir sempre “Sí” a la voluntat de Déu, moltes vegades hem de dir “No” al que els altres ens demanen. Exactament igual com li va passar a Jesús.

Fixeu-vos, però, que quan Jesús nega allò que li demanen, poques vegades fa servir la paraula “No”. Les seves respostes no són arrogants, mai s'irrita per allò que li demanen. Són respostes plenes d'amor que ens ajuden a entendre el motiu dels seus “No”.

Que l'Esperit Sant us ajudi a entendre les respostes de Jesús i a saber en la vostra vida quan el que Déu us demana és que respongueu: “No!”.

 1. Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaüm, fes-ho també aquí al teu poble.
  I Jesús digué: “Us asseguro que cap profeta no és ben rebut al seu poble.”
  Lluc 4,23-24
  Per què no va fer Jesús cap miracle al seu poble?
 2. Simó Pere va dir: “Aparta't de mi, Senyor, que sóc un pecador!”
  Jesús digué a Simó: “No tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes.”
  Lluc 5,8.10
  S'aparta o no s'aparta Jesús de nosaltres quan pequem?
 3. Simó i els seus companys es posaren a buscar-lo. Quan el van trobar li digueren: “Tothom et busca.”
  Ell els diu: “Anem a altres llocs, als pobles veïns, a predicar-hi, que per això he vingut.”
  Marc 1:36-38
  Quina era la principal missió de Jesús: predicar el Regne de Déu o fer miracles?
 4. Alguns mestres de la Llei i fariseus digueren a Jesús: “Mestre, volem veure un senyal.”
  Jesús els respongué: “La gent d'aquesta generació demana un senyal, però no els en serà donat cap altre que el del profeta Jonàs.”
  Mateu 12,38-39
  Quin senyal definitiu va donar Jesús a la seva generació i a totes les altres?
 5. Llavors un d'entre la gent digué a Jesús:
  –Mestre, ordena al meu germà que es parteixi amb mi l'herència.
  Ell li respongué:
  –Home, ¿qui m'ha manat que fos jutge o mediador entre vosaltres?
  Lluc 12,13-14
  Hem de donar sempre als altres allò que ens demanen?
 6. L'home de qui havien sortit els dimonis li pregava que el volgués amb ell, però Jesús el va fer marxar dient: “Torna a casa teva i explica el que Déu t'ha fet.”
  Lluc 8,38-39
  Per què va dir “No” Jesús a aquell home?
  Quina era la voluntat de Déu per a ell?
 7. Jesús digué: “No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets.” La dona respongué: “És veritat, Senyor, però també els gossets mengen les engrunes que cauen de la taula dels seus amos.” Jesús li digué: “És gran la teva fe! Que es faci tal com tu vols.”
  Mateu 15,21-28
  Com va aconseguir la mare de la filla malalta que el “No” de Jesús es convertís en un “Sí”?
 8. Pere, prenent a part a Jesús, es posà a renyar-lo dient: “Déu te'n guard, Senyor! A tu això no et passarà.” Però Jesús es girà i digué a Pere: “Vés-te'n d'aquí, Satanàs! Em vols fer caure, perquè no veus les coses com Déu, sinó com els homes.”
  Mateu 16,21-23
  Quan Pere va negar que Jesús hagués de morir, va rebre el “No” més fort de la seva vida.
  Com s'ho devia prendre?
 9. –Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare.
  Jesús li respon:
  –Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els seus morts.
  Mateu 8,21-22
  Què diu Jesús dels nostres “No” i de les nostres excuses?
 10. Maria, es va asseure als peus del Senyor i escoltava la seva paraula.
  Marta digué: “Senyor, digues a la meva germana que em vingui a ajudar.”
  El Senyor li va respondre: “Maria ha escollit la millor part, i no li serà pas presa.”
  Lluc 10,38-42
  Què és el que més desitja Jesús de nosaltres?
 11. Els deixebles deien: “Beneït el rei, el qui ve en nom del Senyor!”
  Alguns dels fariseus digueren: “Mestre, renya els teus deixebles.”
  Jesús els respongué: “Us ho asseguro: si aquests callen, cridaran les pedres.”
  Lluc 19,38-40
  Es pot impedir a la natura de proclamar la glòria del Rei?
 12. Llavors s'abraonaren sobre Jesús i el detingueren. Però un dels qui anaven amb ell desembeinà tot seguit l'espasa i, d'un cop, tallà l'orella al criat del gran sacerdot.
  Jesús li diu: “Torna l'espasa a la beina, que tots els qui empunyen l'espasa, per l'espasa moriran.”
  Mateu 26,50-52
  Quina espasa vol Jesús que fem servir?
  Pista: trobareu la resposta a la sèrie “L'Armadura de Déu”.
 13. Llavors Pilat l'interrogà altra vegada:
  –¿No contestes res? Mira quantes acusacions et fan!
  Però Jesús ja no va respondre res més, i Pilat n'estava sorprès.
  Marc 15,4-5
  Per què Jesús no va respondre res?
 14. Jesús es va aparèixer als apòstols, que es trobaven reunits, i li preguntaren: “Senyor, és ara que restabliràs el Regne a favor d'Israel?” Jesús els contestà: “No és cosa vostra de saber els temps i els moments que el Pare ha fixat amb la seva autoritat.”
  Fets 1,6-7
  El darrer “No” de Jesús als apòstols.
  Què demanaven ells a Jesús?
  Què els va respondre Ell?